Pleegouder mag vragen stellen

Als pleegouder ben je heel wat gewend. Toch kunnen er vragen zijn die je niet zelf kunt oplossen - ook niet met de pleegzorgwerker, leidinggevende of pleegouderraad.

Aarzel niet contact te zoeken met Pleegwijzer. Wij luisteren, denken mee en maken zaken bespreekbaar bij zorgaanbieders en gemeenten.

 

Vooral als we veel dezelfde signalen krijgen of als we structurele problemen zien aankomen.

Hier willen we een vinger aan de pols houden. Met als doel: samen werken aan een goed lopend systeem van pleegzorg, waar passie en praktijk bij elkaar passen. En waar oog is voor pleegkinderen en eigen kinderen in pleeggezinnen.

WhatsApp WhatsApp ons